woinem.de    
     Neues aus der woinem.de Redaktion:
  Woinem.de-Schop
 

 
 
  "Woinemer un Pälzer Mundart- Gedischte" von Philipp Randoll  Herausgegeben vom Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim e.V. Nicht mehr lieferbar!
       
       
Und do noch zwee Gutzl zum koschdelose Daunloud:

Die woinem.de-Sounds (woinemsounds.zip)
und ä paar schene Bildscher vum woinem.de-Logo (scr.zip),
was ma subba als Bildschirmschoner oibaue konn, wenn mas konn!
(Wers net higriegt, konn jo ä email schigge, donn griegt er ä paar Tips wie´s geit!)

  woinem.de Impressum    woinem.de: gepauerd un gschbonserd bai webQ